Еврокомисар Мария Габриел е потвърдила положителната новина

Днес ЕК прие съобщение относно европейския семестър за 2020 г., в което се дава поредната положителна оценка за структурните реформи у нас, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, обяви на брифинг в парламента депутатът от ГЕРБ Александър Иванов.

„Фич” потвърди кредитния рейтинг на България

По думите му, ЕК изрично заявява в съобщението, че е постигнат важен напредък в укрепването на управлението на финансовия сектор и са отстранени доста нерешени регулаторни въпроси.Особено важно е да подчертаем, отбеляза Иванов, че прегледът установява, че равнището на задлъжнялост в необслужения корпоративен сектор е намалило т.е. българският бизнес не изпитва затруднения при изплащането на кредитите си.

Еврокомисар Мария Габриел е потвърдила положителната новина.

Moody's повиши перспективата за кредитния рейтинг на България

Иванов припомни, че през 2019 г. страната ни е била посочена от ЕК като една от 13-те държави-членки с икономически дисбаланси.

Днешните послания са важни икономически послания към България и икономическите й партньори, убедени са управляващите.