"Инфраструктурата е от 50-те години. Парите за поддръжката ѝ са отишли навсякъде другаде, но не и за инвестиции във водопреносната мрежа", подчерта експертът

Възможна ли е единна цена на водата в страната, както предложиха от КНСБ?  Коментар по темата в студиото на „Пресечна точка” направи председателят на Нaционалния браншови синдикат „Водоснабдител” Мариян Бухов.

"Има проблеми във ВиК, но все пак работещите в системата се стараят да ги отстранят. При тези цени на водата просто няма никакъв шанс да се поддържа ВиК инфраструктурата. Затова трябва държавата целево да отдали средства. По принцип ВиК инфраструктурата в България е изграждана през 50-те години на миналия век. Разходите за амортизации до 2023 година са отишли за всички други цели, но не и за инвестиции във ВиК системата", заяви Бухов.

По думите му вече се говори за едни сериозни суми за поддръжна и изграждане на нови водопроводи. "Така че - държавата трябва да помисли и да отдали целево ресурс за това. През цените на ВиК услугите това няма как да се случи", категоричен е той. 

Мъжът, нахлул във ВиК дружество по халат: Надявам се да се стреснат малко

"Ние направихме един голям форум вчера, с който поставихме проблемите в отрасъла "Водоснабдяване и канализация". Нашето виждане е, че той се нуждае от реформа.Трябва да стане ясно на гражданите, че те не заплащат водата. Те плащат ВиК услугите. Всички ВиК оператори в страната плащат такста водоползване и тя е 2 стотинки на кубически метър. Това е на територията на цялата страна, независимо къде се намира ВиК операторът. А всеки един потребител плаща ВиК услуги. Те са три. Доставяне на вода до потребителя, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води. Не всички потребители ползват и трите услуги обаче. Когато един потребител ползва и трите услуги, ние казваме, че той заплаща водата по комплексна цена. Повечето хора, живеещи по селата, потребяват само едната услуга -  доставяне", обясни експертът. 

Бухов подчерта, че цената на услугата трябва да расте до нейната социална поносимост. "Законодателят е определил социална поносимост на цената на водата, която за различните региони е различна. Тя е на база доходите на домакинството в съответния регион. Законът е казал, че трябва да бъдат осигурени 2,5 куб. метра вода на всеки един потребител на социално поносима цена. По принцип около 60 литра на човек на ден е една нормална консумация за едно добро поддържане на хигиена във всеки един дом. Нашата идея е фактически да се помисли за това. Тя е обсъждана и в предишни години. Има разчети, които са правени и в Министерството на регионалното развитие и благостройството, и в Комисията за енергийно и водно регулиране за единна цена на ВиК услугите. Според нас единна цена на ВиК услугите ще бъде справедлива за всички независимо в кой район на страната живеят", категоричен е Бухов. 

Целия разговор гледайте във видеото.