От МОН поискаха да бъде въведена квота за деца от малцинствата в училищата...

От образователното министерство поискаха да бъде въведена квота за деца от малцинствата в училищата.

 

\"Не става въпрос за определяне на квоти, а за осигуряване на достъп до качествено образование на всички деца, в това число и на тези от малцинствата\".

 

Това обясни в \"Здравей, България\" Милена Дамянова, зам.-министър на образованието, младежта и науката.

 

\"Смятаме да изведем ромските деца от помощните и специалните училища. За последната година имаме точно такова преразпределение на децата\", каза още Дамянова.

 

Друга цел, която ведомството си поставя, е задържане на ромските деца максимално повече време в училище, защото е всеизвестен факт, че една голяма част от тях дори не достигат до 8-ми клас.

 

\"Когато говорим за приобщаване на тези деца, ние трябва да се справим и с неразбирането от страна на родителите на българските деца. Именно затова работим в посока промяна на нагласите както на родителите на децата от български произход, така и на тези от ромски\", обясни още зам.-министърът.

 

\"Всеки един директор е длъжен да се съобразява с Конвенцията на ООН за правата на детето. Трябва обаче да завишим контрола по изпълнението на изискванията от страна на директорите и да създадем толерантна среда в училищата\", на мнение е Милена Дамянова.