68 ст. за изходящи и 21ст. за входящи разговори в съюза...

В Европейския съюз пък поевтинява роуминга. Когато сме в чужбина в рамките на общността, вече ще плащаме с около една трета по-малко за мобилни телефонни разговори - или в числа - не повече от 35 евроцента на минута за изходящ и 11 евроцента на минута за входящ разговор. Което прави съответно около 68 и 21 стотинки.

Националните регулаторни органи за далекосъобщенията на държавите от съюза трябва да гарантират, че операторите на мобилни мрежи спазват новите правила за предаване на данни в роуминг и по-ниските цени за гласови повиквания. Потребителите могат да се обръщат към националния регулаторен орган в държавата, в която се намира мобилният им оператор, ако имат проблеми или въпроси за новите цени.

Настоящото намаление на цените е последното от предвидените в настоящия регламент на Брюксел относно роуминга, чийто срок на действие ще изтече в края на юни догодина. Според Еврокомисията, след това ще има необходимост от нова регулаторна намеса, за да се постигне дълготрайно целта разликата между цените на разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава да изчезне не по-късно от 2015 година.

Тази цел ще бъде постигната, ако конкуренцията на пазарите на мобилни услуги предостави на потребителите бърз и лесен избор на роумингови услуги на цени, които са равни или почти равни на тези на съответния конкурентен национален пазар, посочват от комисията.

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си