Три организации получават пълно финансиране от 17 хиляди лева, две – от 4 хиляди лева, а детско жури присъди специална награда от 1000 лв.

В условията на глобална пандемия петте финалисти в специалното издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change, са се фокусирали върху деца и младежи, които са най-тежко засегнати от кризата. 

Среща с финалистите в специалното издание на ПРОМЯНАТА

Проектите бяха избрани заради доказания си опит в помощта на деца, който в този сложен момент, е жизненоважен, а финансирането между тях се разпределя както следва:

Организациите, които получават пълно финансиране от 17 000 лв. са:

Фондация „Подарете книга“

Център „Амалипе“

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“

Организациите, които получават частично финансиране от 4000 лв. са:

Сдружение "Първи юни"

Сдружение  „Бъдеще за децата"

Детското жури присъди специалната награда от 1000 лв. на:

Сдружение  „Първи юни"

Кои са финалистите в специалното издание на ПРОМЯНАТА?

Фондация „Подарете книга“ служи като медиатор между децата, настанени в институции, и доброволците, които са готови да дарят частица от времето си, за да работят с децата, да са техни ментори и приятели. За да помогнат на децата с учебния процес и социалната интеграция по време на продължителната изолация, „Подарете книга” осигуряват дигитална подкрепа в домовете, организират регулярни онлайн срещи между ментори и деца, ограничени безопасни срещи на живо, както и стипендиантска програма, която да мотивира децата да постигат различни образователни и лични цели.

Център „Амалипе“ работи за овластяването на ромската общност в България. Центърът си партнира с училища в цялата страна, за да намали процента на отпадащи деца, да създаде достъп до качествено образование и да въвлече родителите в училищния живот. Чрез кампанията „Стара техника за ново начало” Центърът събират дигитални устойства, които предоставя на децата, които нямат възможност да се включат в дистанционния образователен процес. Чрез мрежа от ученици-наставници ще работят за повишаване на дигиталните умения на децата и създаване на мотивация за учене през новата учебна година.

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” обединява обучени специалисти – здравни медиатори, които работят на терен в уязвими групи и общности в цялата страна, за да подобрят здравната им култура и достъпа им до здравни и социални услуги. Вярват, че промяната утре е възможна само ако са подготвени за нея младите – днес. Сдружението ще обучи групи от младежи (16-24 г.), които ще осъществят здравно-информационни кампании сред своите семейни, приятелски и съседски кръгове за придобиване на отговорно поведение в борбата с инфекциозни заболявания.

Сдружение „Първи юни” подкрепя деца и младежи с интелектуални и физически затруднения, деца от проблемна семейна среда и семейства с ниски доходи в района на Бяла Слатина чрез дарителски кампании, консултации, обучителни програми и клубове. „Първи юни” ще създаде програма, която ще предоставя учебни материали и пособия, консултации и обучения, чрез които родителите да помагат на децата си (5-7 г.) да усвояват учебния материал и да запазят мотивацията си за учене.

Сдружение „Бъдеще за децата” помага на деца с физически, емоционални и поведенчески проблеми в района на Казанлък да получават по-добра грижа вкъщи, да не отпадат от училище, да се развиват и водят самостоятелен и пълноценен живот. „Бъдеще за децата” ще създаде онлайн платформа с работилници, консултации, образователни материали и игри, с които родителите да помагат на децата си (3-8 г.)  да учат в домашна среда и да се справят с предизвикателствата в учебния процес.

Всички финалисти в тазгодишното издание на ПРОМЯНАТА ще получат още значителна нефинансова подкрепа под формата на обучения и консултации в Акселератора на ПРОМЯНАТА и интензивна медийна подкрепа от Нова Броудкастинг Груп.