В месеца на биоразнообразието, Пукльовците и Българска фондация Биоразнообразие организират виртуални турнири в помощ на четири застрашени видове в България

Месец май е световния месец на биоразнообразието, а 22-ри май е Международният ден на биологичното разнообразие. По този повод, Пукльовците и Българска фондация Биоразнообразие организират четири виртуални турнири, с които да повдигнат важни теми за опазването на застрашените видове в България сред най-малките.

Всеки виртуален турнир е насочен към конкретен застрашен вид в България. Саблеклюнът е на фокус в турнира, който ще се проведе на 14 май. Елените в България са тема във втория турнир на 21 май. Теснолисният божур и дивата коза са застрашените видове, засегнати в турнирите на 27 май и 04 юни.

Кой ще бъде „Най-добрият виртуален екип в България (3 - 4. клас)“?

Участието в турнирите е напълно безплатно, но е необходима предварителна регистрация на https://thepoppals.com/tournament/. Също така, благодарение на финансовата подкрепа на Виваком, с всеки турнир ще бъде дарена сумата от 250 лв. за опазването на съответния вид. Ако участващите отбори успеят да съберат заедно 3000 точки в рамките на турнира, дарената сума ще бъде удвоена и ще стане 500 лв. Ето защо, каним всички учители от начален етап да включат свои отбори в турнирите – така ще увеличим шанса да достигнем прага от 3000 точки.

Критерии за участие са екипите да се състоят от 4 деца, които са в 4-ти или по-малък клас, а условието ще бъде те да играят с Пукльовците онлайн и отдалечено едно от друго. Задачите, които децата ще решават, са свързани с учебния материал по математика и български език за 3-ти клас, но ще изискват висока степен на сътрудничество и кооперативност. А това във виртуална среда е още по-трудно и са нужни още по-добри умения за работа в екип – тема, която е изключително актуална в днешните условия на дистанцирано обучение и работа от вкъщи. 

Дигиталните образователни игри „Пукльовците“ с безплатен достъп

Състезанието се организира от Пукльовците. Това са дигитални игри, които имат за цел да научат децата да работят в екип. Базирани са на учебния материал от 1-ви до 4-ти клас и идват със специална методика на обучение, разработена с експерти от Софийски университет. Героите в играта се борят с различни екологични проблеми – като замърсяване на водата и въздуха, разделно събиране на отпадъци, изсичане на горите. По този начин децата се учат да им „пука“ за другите и за света около тях. Оттам идва и името на играта.

От няколко седмици „Пукльовците“ могат да се играят и онлайн, самостоятелно в домашна среда. Целта е децата да могат да упражняват научения учебен материал чрез игра - сами или в отбор с цялото семейство. Така, по един ангажиращ и увлекателен начин, семействата ще могат да съчетаят полезното с приятното. А учителите ще имат още един дигитален образователен инструмент, с който да обогатят учебния си процес.

До края на извънредното положение, „Пукльовците“ ще бъдат достъпни безплатно за всички на адрес: puk.bg.

Повече информация за „Пукльовците“ може да намерите на: http://thepoppals.com.