Група \"Tri O Five\" преди участието им на фестивала \"Exit\" в Нови Сад...

Група \"Tri O Five\" преди участието им на фестивала \"Exit\" в Нови Сад...