Сериал за цената на властта и личните жертви на хората, играещи на и зад политическата сцена

Сериал за борбата за власт и личните жертви за хората на политическата сцена.