Става дума за малчугани, родени с цепнатина на устната и/или небцето

Цепнатина на небцето се получава, когато частите, които го образуват, не са се съединили напълно. Задната част на небцето (откъм гърлото) се нарича меко небце, а предната (откъм устата) – твърдо небце. Ако опипате небцето си с език ще можете да забележите разликата между мекото и твърдото небце. Цепнатината може да варира от малък отвор на задната част на мекото небце до пълно разделяне на мекото и твърдото небце.

ДА ПОМОГНЕМ НА МОНИ! Дете с гръбначно изкривяване се нуждае от средства за лечение

Независимо от това, че цепнатините са често срещана малформация, 1 на всеки 700 раждания, причините за появата им не са напълно ясни. Знаем какво се случва, но не знаем защо се случва. Понякога цепнатините се предават по наследство, понякога деца с цепнатини се раждат в семейства, които никога не са се сблъсквали с този проблем. 

Повече гледайте във видеото.