Това сочат резултатите от проучване на НСИ

През януари 2024 г. стопанската конюнктура в страната се подобри стабилно в резултат на подобряване на бизнес климата във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителството, търговия на дребно и услуги.

В същото време очакванията в промишления сектор и строителството са за известно увеличение на цените през следващите три месеца, докато мениджърите в търговията на дребно и сферата на услугите не предвиждат промяна на продажните цени в близките месеци. Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт.

„Числата на седмицата”: Историята на българския лев

Общият показател на бизнес климата през януари нараства с 3,0 пункта спрямо декември 2023 г., когато се понижи с 1,8 пункта. По този начин показателят се върна обратно над неговото дългосрочно осреднено ниво.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.