И кой защитава интересите на детето?

Как трябва да постъпим, ако сме разделени с половинката си, а детето отказва да се среща с другия родител? Кой защитава интересите на детето? Отговора търсим в следващия репортаж.

Ирена е на осем години. От четири години майка й и баща са разделени. Родителските права са присъдени на майката, а бащата, според съдебно решение има право да я вижда два пъти в месеца през почивните дни, както и 20 дни през годината, когато майката не ползва платен годишен отпуск. Бащата на Ирена е моряк и често отсъства от страната. Последния му курс е близо осем месеца. В това време тя не го е виждала. Сега, когато се връща в Шумен, детето категорично отказва да се срещне с него. Според майката - защото се е отчуждило.

Заради отказа бащата си вади изпълнителен лист и тази събота, детето трябва да бъде предадено доброволно,  в присъствието на съдия-изпълнител. Доброволно предаване - това е фразата, която най-много плаши майката.

От Закрила на детето коментираха, че когато детето откаже среща с родител, а родителските права са присъдени на другия и има съдебно решение да я вижда, задължително трябва да започне работа с психолог, за да я подготви за срещата.

Свързахме се с бащата на Ирена, който не пожела да застане пред камерата, но ни обясни, че ще настоява да я вземе в събота, ако се наложи и със съдия-изпълнител. Според него в детето е насаждана нарочно омраза. Обмисля да води дело за родителски права. Попитахме в отдел „ Закрила на детето\" дали ако то не желае да се среща с баща си може да бъде насилствено изведено от тях. От там ни отговориха, че след като има съдебно решение то трябва да бъде изпълнено. Има вероятност съдия-изпълнителят да се обърне за съдействие към отдела за спазване на правата на детето и нагласата му за среща с родителя. Дали и колко време ще отнеме да се подобрят взаимоотношенията родител - дете не е ясно.