Нито водата, нито въздухът и горите са ни дадени даром, а вече закъсняваме с вноските по кредита

Още с появата си на тази планета човекът е изтеглил най-тежкия заем – кредит от природата, по който векове наред не си плаща вноските. Нито водата, нито въздухът и горите са ни дадени даром. Имаме избор – или да ги възстановим така, както сме ги заварили, или да плащаме с тежки жертви – наводнения, урагани, глад и смърт.

 

В комерсиалния свят всичко се измерва в пари. Затова питаме – колко струва природата?