Гледайте „Темата на Нова” от 19.30 ч.

Репортерите на Нова ТВ са подготвили специални празнични издания на „Темата на Нова”.

Дни преди настъпването на 2014 година, Марина Стоименова и Калина Влайкова ще направят годишен политически обзор в „Темата на Нова” - на 29 декември от 19.30 ч. по Нова ТВ. 

Обзор на историите от 2013 година е подготвил и екипът на „Разследване”. На 5 януари от 19.30 ч. Васил Иванов и Марин Николов ще покажат как са се развили отделните случаи, какви са били реакциите на институциите и какви са били резултатите.

„Темата на Нова” и „Разследване” по Нова ТВ.