Марк Фойерщайн отново е „лекар на повикване” - на богатите, известни и неизвестни обитатели на Хемптънс.

Марк Фойерщайн отново влиза в ролята на „лекар на повикване” - на богатите, известни и неизвестни обитатели на Хемптънс.