Лилия Бунева одитирала комисия, в която работи дъщеря й...

Главният одитор в Сметната палата Лилия Бунева бе уволнена дисциплинарно със заповед на председателя на институцията проф. Валери Димитров. Причина за това станал факта, че служителката не уведомила ръководството, че докато работела по проверката на Комисията по финансов надзор, дъщеря й влязла в състава на органа.


Бунева трябвало да съобщи това веднага и да поиска да бъде отстранена от одита на комисията. Тя обаче поискала отвод, едва когато фактите станали известни на управата на Сметната палата.


Одиторката била отстранена като ръководител на одитния екип на 20 април 2012 г., като проверката в комисията е довършена от експерти с нов ръководител.


Съгласно закона случаят е предаден на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, се посочва още в съобщението.