Това каза патронът на "КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА – Успехът на фокус"

Днес, 19 април 2018 г., се проведе икономически форум – част от четвъртото издание на "КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА – Успехът на фокус", организирано от сп. Bulgaria Business Review, сп. Business Lady и Business Lady Club. Инициативата се провежда под патронажа на Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика на България.

Той откри форума като сподели, че българската икономика има с какво да се гордее, а именно с хората от бизнеса.

"През последните месеци, мисля, че доказахме, че ръка за ръка бизнес и политици, в случая - изпълнителната власт, могат да правят добри реформи и да ги отстояват", допълни Симеонов, като добави, че в момента се разглеждат редица важни реформи, които ще доведат до облекчаване на малкия и среден бизнес, данъчни облекчения, механизми за повишаване нивото на обучение и др.

Емил Караниколов, Министър на икономиката също взе участие във форума.

"Бизнес климатът в страната се подобрява, като през март 2018 г. общият показател се повишава с 0.7 процентни пункта спрямо февруари 2018 г. Наблюдаваме тенденция, че все повече чуждестранни и български компании разширяват предприятията и производствата си” -  това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов. Г-н Караниколов изтъкна, че стабилното икономическо развитие и позитивната динамика в основните макроикономически показатели е основният фактор за отбелязаните забележителни успехи и на пазара на труда. По думите му, разкриването на работни места и създаването на заетост в икономиката са довели до понижение на безработицата, ускоряване на растежа на производителността на труда, която по данни от Евростат е нараснала с 1.7% през 2017 г., както и нарастване на доходите в номинално и реално изражение с 11%.

Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика засегна темата за равнопоставеността на жените и мъжете, която е от основно значение в стремежа ни за модернизиране на европейския социален модел и за постигане на целите на Стратегията Европа 2020.

„Разликата в заплащането по пол в България по данни на НСИ е 13,2% за 2016 г. и е под средноевропейското ниво, 61% от завършилите висше образование са жени, а 64% от българските жени са заети на пазара на труда. За нас е гордост да отбележим, че България е на първо място в Европейския съюз по дял на жени и момичета в сектор „Информационни и телекомуникационни технологии” с 27,7 на сто при среден процент за ЕС от 16,1 на сто” – допълни още г-жа Димитрова.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители говори по темата за „Дигитализацията в образованието”, като сподели, че дигиталните технологии дават възможност на повече хора да имат достъп до определена информация, знания и умения. Г-жа Такева даде за пример ‹дигиталните› класни стаи и лаборатории, организирани именно с тази цел.

„Дигитализацията дава възможност за преодоляване на междупоколенческите различия,  скъсява връзката между средното и висшето образование, и стои в основата на дуалното професионално образование” – допълни г-жа Такева.

От 20.00 ч. на вечерната официална церемония за четвърта поредна година ще бъдат връчени отличия на компании и институции, положили адекватни усилия за своето развитие и просперитет в различни категории, сред които: Финансов сектор, FinTech, Индустрия, Медии, Застраховане, Образование, Строителство и архитектура, Здравеопазване, Високи технологии, Работодателска марка, Корпоративен работодател и други.

Наградите се връчват за заслуги, свързани с: развитие на човешкия капитал; непрекъснато повишаване на качеството на предлагания продукт/услуга; ефективност и прозрачност; конкурентоспособност и иновации; клиентски подход; успешен бизнес модел; ноу-хау; добро пазарно позициониране; устойчиво развитие и други.

  1. Получавайте най-важното от деня в пощата си

    Имейл адрес