Дискусия в Националната финансово-стопанска академия постави начало на кампанията

С ученически дебат днес в Националната финансово-стопанска гимназия бе даден старт на съвместната кампания на УНИЦЕФ и Министерството на образованието и науката "Заедно срещу насилието в училище“. Главната цел на инициативата е да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието, да се намали толерантността към различните му проявления и да се подкрепят училищата в ефективната превенция на насилието и тормоза. Кампанията е подкрепена от Нова Броудкастинг Груп.

Участие в дискусията, която е част от глобалната инициатива на УНИЦЕФ "Младежки дебати“, взеха ученици от 12 клас в НФСГ, заедно с д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България, Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката на Република България, Надежда Узунова, журналист от Нова телевизия и директорът на гимназията Мая Гешева. 

"Ние вярваме, че насилието в училище може да бъде предотвратено. За да постигнем това, не само трябва да сме обединени, но и трябва да чуем гласа ви. Не оставайте в това пространство на мълчание, страх и безразличие, което може да съсипе вашия живот или живота на приятел! Говорете. Кажете ни какво можем да направим заедно!“, обърна се д-р Муита към учениците. 
„Включването на младите хора е една от най-важните стъпки в борбата срещу насилието“, каза Д. Сачева. 

„Мога да обещая, че ние не покриваме тези случаи – за тях трябва да се говори. За съжаление те се появяват в новините много по-често, отколкото ни се иска“, каза в обръщението си към учениците Н. Узунова. „В тези случаи няма жертва и агресор. И двете страни са жертви и имат нужда от помощ и подкрепа“, допълни тя.

Данните:
Над половината тийнейджъри по света са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстници във и около училище. Физическото насилие и тормозът пречат на образованието на над 150 милиона деца на възраст 13-15 години, според данни на проучване на УНИЦЕФ. Учениците в България са сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Дискомфортът и отчуждението от училище, ниският успех и тормозът утвърждават рисковите поведения сред юношите, показват данни на друго изследване - върху здравето и поведението на децата в училищна възраст, проведено от Института за изследване на населението и човека в сътрудничество с УНИЦЕФ. 

Форматът "Младежки дебати“ (Youth Talk) е глобална инициатива, която В има за цел да чуе гласа на учениците като им даде възможност да изразят мнението си относно насилието и тормоза, да споделят своите идеи и предложения за неговата превенция и така да се превърнат в активни агенти на промяната.

В провелия се днес дебат, учениците имаха за задача да изразят собствената си позиция, но така също и да се поставят на мястото на родителите, учителите, политиците, журналистите и да предложат мерки за справяне с проблема. Според децата е необходимо родителите да комуникират повече с децата си и да им бъдат опора в трудни ситуации. От страна на учителите, децата очакват повече разговори за сближаване между учениците и повече обсъждане на проблема с насилието и тормоза в училище. Според учениците са необходими поправки в правилниците за училищния ред, където за момента са предвидени конкретни действия само при случаи на физическо насилие. Препоръките на учениците към политиците включват въвеждане на специални часове с психолог и осигуряване на държавна подкрепа за превенция на насилието в училищата с предоставяне на повече средства за реализиране на конкретни мерки. Към журналистите бяха изказани предложения за повече гласност и детайлно разследване на случаите на насилие в училище, както и използването на позитивен език. 

За УНИЦЕФ
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден – в над 190 държави и територии – за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме. 

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си