Той извежда глобалната компютърна мощност на следващо ниво

Huawei обяви най-високопроизводителния процесор в индустрията, базиран на Advanced RISC Machine (ARM) архитектура. Новият процесор Kunpeng 920 е създаден, за да ускори обработката на големи масиви от данни, разпределеното съхранение на данни и характерни за ARM сценарии. Huawei се присъединява към големите играчи в ARM индустрията и да участва в изграждането на отворена, изгодна за всички страни екосистема, базирана на сътрудничество, което да изведе света на днешните компютри на качествено ново ниво.

"Huawei бележи непрекъснато развитие в областта на компютрите, създавайки стойност за своите клиенти. Ние вярваме, че с развитието на общество, базирано на интелигентни технологии, компютърният пазар ще се радва на непрекъснат растеж и в бъдеще. В момента разнообразието от приложения и данни води до разнородни изисквания към изчислителната мощност. Huawei отдавна си партнира с Intel, за да бъде в полза на потребителите със значителни постижения. Двете компании заедно са допринесли много за развитието на информационните и комуникационни технологии. Ние ще продължим дългосрочното си стратегическо партньорство и ще продължаваме заедно да създаваме иновации“, каза Уилям Шу, член на борда на директорите и оглавяващ отдела за стратегически маркетинг в Huawei.

Kunpeng 920 интегрира 64 ядра с честота 2,6 GHz и 8-канална DDR4 памет. Системната интеграция също се подобрява значително чрез двата 100G RoCE порта. Kunpeng 920 поддържа интерфейси PCIe Gen4 и CCIX и осигурява обща пропускателна способност 640 Gbps. В допълнение, скоростта на единичен слот ефективно подобрява производителността на съхранението и различни ускорители.

Huawei днес пусна и своята серия сървър TaiShan, задвижвани от Kunpeng 920, включващи три модела: един с фокус върху съхранението, друг с висока плътност и трети, фокусиран върху балансирането на двете изисквания. 

Huawei вярва, че няма да мине много време до създаването на общество, в което всички видове технологии ще бъдат свързани помежду си. Развитието и прилагането на практика на ARM базираните приложения се увеличава всеки ден паралелно с cloud базираните услуги. Новите cloud приложения също така предлагат съхраняване на разнообразни типове данни. Големите по размер приложения за съхранение на данни например имат специфични системни изисквания, за да достигнат своето максимално ниво на ефективност. В това отношение ARM системите се оличават като най-удобни по отношение на предлаганите оперативни предимства и разход на енергия.

"С помощта на Kirin 980 Huawei изведе изкуствения интелект на смартфоните на изцяло ново ниво. С различните продукти и услуги като Huawei Cloud, базирани на Ascend 310, нашата компания прави изкуствения интелект достъпен за все повече видове бизнес“ сподели Уилям Шу. „Сега, с Kunpeng 920, навлизаме в нова ера на диверсифицирани технологии, чиито отличителни черти са наличието на множество ядра и подчертаната хетерогенност. Huawei инвестира търпеливо и енергично в сферата на технологичните иновации, за да можем да продължим да бъдем сред лидерите в този бранш. В бъдеще ще продължим да работим също толкова мотивирано и вдъхновено с нашите клиенти и партньори, за да можем заедно да изградим един по-интелигентен и технологичен свят“ каза още Шу.