Намаляват пътуванията към Италия, Франция, Гърция и Испания, показват данните на НСИ за юли тази година

С 1.8% са се увеличили пътуванията на български граждани в чужбина през юли тази година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

 

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Обединеното кралство - с 67.7%, Германия - с 36.9%, Чешката република - с 16.3%, Австрия - с 15.3%, Руската федерация - с 15.2% и  Турция - със 7.1%. 

 

Намаляват пътуванията към Италия - с 24.0%, Франция - с 24.0%, Гърция - с 14.9%, Испания - с 10.5% и Македония - със 7.9%. 

 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2014 година формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 47.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 32.4%, и със служебна цел - 20.3%. В сравнение с юли 2013 година сe регистрира увеличение при пътуванията със служебна цел - с 24.2%, намаление при тези за почивка и екскурзия - с 6.2%, а пътуванията с други цели се запазват приблизително на същото ниво.

 

През юли тази година с други цели са били 75.9% от пътуванията към Сърбия, 52.2% - към Гърция, и 50.0% - към Турция. Пътуванията към Руската федерация със служебна цел са 50.8%, а тези към Португалия и Италия с цел почивка или екскурзия са съответно 54.0 и 47.0% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

 

Посещенията на чужденци в България са 1,792 милиона, или с 4.9% над нивото от юли 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел - с 54.0%, и с други цели - с 27.5%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.9%. 

 

От общия брой чужденци, посетили България през юли, дeлът на гражданите от Европейския съюз е 61.6%, като в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 3.6%. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Нидерландия - с 35.8%, Германия - с 25.6%, Испания - с 21.1%, Белгия - с 19.7%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Дания - с 34.7%, Обединеното кралство - с 28.2%, Унгария - с 22.6%, Франция - със 17.2%, и други.

 

Увеличават се посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 4.0%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция - със 17.3%. През юли 2014 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 52.2%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 37.0%, и със служебна цел - 10.8%.

 

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 90.0% от всички посещения на граждани от Руската федерация, 81.3% - от бившата югославска република Македония, и 80.2% - от Украйна, а с други цели са 81.7% от посещенията на граждани от Турция.