Най-много са пътуанията заради гостуване и обучение

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2016 г. са 306.9 хил., или с 4.0% над регистрираните през януари 2015 година, съобщава Националния статистически институт.

 

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Испания - с 48.8%, Македония - с 44.9%, Сърбия - с 33.4%, Австрия - с 26.8%, Италия - с 21.7%, Германия - с 6.1%, и други.

 

В същото време намаляват пътуванията към Унгария - с 21.3%, Чешката република - с 19.8%, Руската федерация - с 14.6%, Турция - с 8.8%, Румъния - с 5.6%, Обединеното кралство - с 2.9%, Гърция - с 1.0%, и други, пише БГНЕС.

 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.9%, следвани от пътуванията със служебна цел - 31.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 22.0%. В сравнение с януари 2015 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - със 7.7%, и с други цели - с 5.6%, докато тези със служебна цел намаляват с 0.7%.

 

През януари 2016 г. с други цели са били 74.1% от пътуванията към Турция и 68.9% - към Сърбия. Пътуванията със служебна цел към Словения са 64.6%, а тези към Република Македония с цел почивка и екскурзия са 33.9% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

 

През януари 2016 г. посещенията на чужденци в България са 410.1 хил., или с 4.2% над нивото от януари 2015 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 18.3%, и с други цели - с 4.1%, докато тези със служебна цел намаляват с 24.0%.

 

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 42.3%, или с 1.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Италия - с 12.0%, Гърция - с 6.9%, Австрия - с 0.9%, и други.

 

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 10.1%, Германия - със 7.4%, Франция - с 6.5%, Румъния - с 3.6%, и други.

 

Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 6.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Македония - със 17.9%.

 

През януари 2016 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 46.7%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 38.5%, и със служебна цел - 14.8%.

 

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 95.5% от всички посещения на граждани от Израел и 91.5% - от Македония. Служебните пътувания са 52.6% от всички посещения на граждани от Полша и 43.3% - от Италия, а с други цели са 87.7% от посещенията на граждани от Румъния и 57.5% - от Гърция.

 

Над 100 милиона лева ще похарчат българите само за пътувания около Националния празник – 3 март: