Те са по повод множеството сигнали от района на Русенския университет „Ангел Кънчев"

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда започна извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе.

Станцията ще извършва контрол в рамките на три денонощия, като ще измерва концентрациите на атмосферните замърсители фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, включително и органичните бензен, толуен, ксилен, както и метеорологичните показатели – скорост и посока на вятъра, температура, атмосферно налягане и др.

В Русе протестираха с искане за чист въздух

За допълнително изследване в ИАОС ще бъдат изпратени филтрите, с които се установяват концентрациите на фините прахови частици. Те ще бъдат изследвани и по газ-хроматографски метод, като целта е да се установи наличие на бензопирен и нафтален.

Извънредното измерване е по повод множеството сигнали от района на Русенския университет „Ангел Кънчев". Резултатите от измерванията ще станат ясни до седмица

Източник: БГНЕС