Тези тревожни данни бяха оповестени от УНИЦЕФ при разкриването на ресурсен център „Зона закрила” за подкрепа на децата и семействата, жертва на насилие

„Зона закрила“ са местата, където деца и техните семейства, жертви на насилие могат да получат защита. Досега подкрепа е оказана на над 3200 деца и родители в София, Шумен и Монтана. УНИЦЕФ набира средства за откриване на такива центрове в три нови области.

„В България при 45 % от децата е установено, че са били обект на психологическо насилие, много близо до тази стойност е и тази на физическото насилие от 31 %. Тези данни са шокиращи, будят много сериозно притеснение и сочат много тежко състояние. Поради тази причини УНИЦЕФ работи съвместно с общините, организации като „Анимус“, центровете за обществена подкрепа като „Зона закрила”, където сме и в момента, за да се справим с този проблем“, споделя Кристина де Бройн – представител на УНИЦЕФ в България.