След промяна в социалното осигуряване те трябва да върнат на държавата част от детските надбавки, които са получавали...

Социалната мрежа Facebook обедини майки да се вдигнат на протест, след като става ясно, че трябва да върнат на държавата част от детските надбавки, които са получавали.


Проблемите идват с промените в Кодекса за социално осигуряване, направени в края на 2006 г. Дотогава в закона е записано, че обезщетението за майчинство се спира, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. От януари 2007 г. обаче изразът "пълна държавна издръжка" отпада и остава само "детско заведение", което довежда и до объркването.


Задължение на майките е в 3-дневен срок след записване на детето в ясла да декларират това в НОИ. След това те нямат право на обезщетение, независимо от това колко редовно детето посещава яслата.


Според майките обаче това не било записано в закона. В "Здравей, България" те негодуват и от това, че той е променен, но никой не направил нищо да бъдат уведомени.

"Контролните функции на НОИ изискват по някакъв начин държавата да ни предупреди", твърдят те.


Женя Цветанова от Свищов дължи 1080 лева главница и близо 1000 лева лихви за периода от 1 януари 2007 г. до 30 юни 2007 г. Според нея законът е бил променен тихомълком. Росица Кривирадева от Ловеч пък дължи 579 лева, които включват 120 лева лихва.


"Смятаме, че принудителното връщане на обезщетението за отглеждане на дете до 2 години е несправедливо. Законът е неясен и той се тълкува двузначно", заяви майката на две деца Милена Иванова. Тя допълни, че майките са на мнение, че НОИ използвал вратичка в закона, за да вземе парите от тях неправомерно.


Майките попитаха защо, след като законът е влязъл в сила от 1 януари 2007 г., са започнали да пращат актовете чак 2010-та. Обясняват си това с намерението да държавата да захрани бюджета.