Страната ни се нарежда на едно от последните места по този показател

Въпреки сложния геополитически и икономически контекст, европейците продължават да ценят членството в ЕС и остават доста оптимистично настроени по отношение на неговото бъдеще. Голямо и стабилно мнозинство от европейците (72%) смятат, че тяхната страна е спечелила от членството в ЕС. Основните причини за това мнение са, че ЕС допринася за поддържането на мира и укрепването на сигурността и че членството в ЕС подобрява сътрудничеството между страните от блока. Toва се посочва в изследване на „Евробарометър“.

По отношение на ползите, които гражданите смятат, че страната им е извлякла от членството си в ЕС, България се нарежда на едно от последните места, като само 57% от запитаните българи виждат изгоди достатъчно изгоди от присъединяването към блока. Основните ползи, които посочват сънародниците ни са новите възможности за работа, подобряването на сътрудничеството между държавите от Съюза и приносът на ЕС за поддържането на мира и укрепването на сигурността.

Роберта Мецола: Ние сме на ваша страна. Няма причина да не приемем България в Шенген

70% от гражданите на ЕС смятат, че действията на блока оказват влияние върху тяхното ежедневие. Запитани за политическите теми, гражданите искат Европейският парламент да даде приоритет на борбата с бедността и социалното изключване и общественото здраве като основни теми, следвани от действията срещу изменението на климата и подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места.

Социално-икономическите трудности все още засягат много европейци. 73% от анкетираните смятат, че жизненият им стандарт ще се понижи през следващата година. Повече от една трета от европейците (37%) изпитват трудности при плащането на сметките понякога или през повечето време.

Повечето европейци (53%) желаят Европейският парламент да играе по-важна роля, това е мнението на мнозинството в 21 държави-членки. Мнозинството (57%) също така изразява интерес към предстоящите избори за ЕП, а 68% заявяват, че вероятно ще гласуват, ако европейските избори се проведат след една седмица - с 9 пункта повече, отколкото преди 5 години.

Данните за България сочат, че стандартът ни на живот се доближава до този на средния европеец, но 72% от анкетираните смятат, че стандартът им ще се понижи през идната година, а цели 59% твърдят, че изпитват трудности при плащането на сметките си. Същевременно едва 39% от българите изпитват интерес към приближаващите европейски избори, а малко над половината (51%) възнамеряват да гласуват на тях.

Източник: БГНЕС