Емоционална среща с един тийнейджър, успял да преодолее психични травми в училище и започнал да помага на други деца

Отхвърлен от учители и съученици. Така се чувства Георги до завършването на основното си образование. Интересите му се различавали от тези на неговите връстници.

„Обичах да чета политически новини и книги. Художествена литература. Много от случаите, в които показвах тези свои интереси, се чувствах отхвърлен и неразбран, разказва той.

Като всеки на неговата възраст обаче той има нужда да споделя.

„Опитвал съм да взимам участие в Час на класа, в часовете по гражданско образование, но реакцията беше на отхвърляне и агресия“, допълва Георги.

Агресията обаче от вербална прераства във физическа. А за да се съхрани, момчето спира да ходи на училище. Вместо това посещава отворени лекции в университети и литературни клубове. Въпреки емоционалния срив, който изживява 14-годишният по това време Георги, с родителите му решават да продължи образованието си и започват да търсят друго училище. След няколко отказа момчето намира своето училище 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри" в столичния квартал „Слатина“. Там получава подкрепа от директора и психолога на училището.

„Чувствах се приобщен и равноправна част от средата“, споделя той. Но за да го постигне извървява дълъг път. През цялото време получава помощ от училищния психолог Анет Маринова.

„Имаше редица трудности, които ставаха все по-видими“, признава тя.

След няколко години непрестанна работа Георги става все по-самостоятелен в училище. Днес Георги е студент по психология в Нов български университет. А след като се дипломира е решен да помага на хора, които преминават през подобни на неговите трудности.

Към това е насочена и кампанията на UNICEF в подкрепа на психичното здраве на деца и тийнейджъри в България.