Млади българи се борят за световно признание и един милион долара


Млади българи се борят за световно признание и един милион долара. Изобретението им ще спасява застрашения  живот на пчелите.

 

Проучванията показват, че една трета от храната, която консумираме днес, е пряко свързана с опрашването на пчелите. Те съществуват на земята повече от 150 милиона години, но в последно време са застрашени от изчезване. Популацията им намалява драстично.

 

Проектът на българските предприемачи ще намали смъртността им с 95 процента и редуцира логистичните разходи с 23 процента и като цяло ще увеличи приходите на пчеларите средно с 25 на сто.

 

Сергей Петров и колегите му създават уред, който се внедрява в пчелните кошери. Интелигентният кошер ще предава данни, а при засечен проблем системата веднага ще праща нужната информация. Така пчеларите ще могат да следят състоянието на пчелите и ще могат да вземат своевременно мерки за справяне с евентуални проблеми.

 

Сензорите ще могат да засекат каква е метеорологичната обстановка там, където се намират кошерите и  дори и да предупредят за кражба на кошерите. Българският проект е финалист в световен проект между 27 държави в борбата за 1 милион долара. И ние можем да подкрепим родното изобретение.