Премиерът сподели наблюденията си от политическия процес

„Време е от говорене да се премине към политическо действие. Именно по това ще проличи отговорността и готовността на политическите сили да работят в обществен интерес и в интерес на България. По тази готовност и тяхното поведение и действия ще проличи и мотивацията им да гарантират на избирателите, че не се прави опит за възпроизвеждане на стари и компрометирани модели на поведение". Това заяви преди началото на правителственото заседание в сряда служебният премиер Стефан Янев.

Той отбеляза, че наблюдава, че парламентарно представените партии са припознали призивите за диалог, ефективност, политическа комуникация и смислени политически действия и взаимодействия.

„Припознаха необходимостта от сформирането на устойчив и ефективен кабинет на базата на ясни цели и приоритети в интерес на българските граждани, които трябва да бъдат реализирани на базата на сериозно парламентарно мнозинство. Бяха възприети посланията за необходимост от адекватна политика както в сферата на образованието, така и по отношение на борбата с корупцията, на необходимостта от развитие на икономиката и подпомагане на българския бизнес, необходимостта от спешни и адекватни мерки за борба с демографска криза, необходимостта от финансова децентрализация и повече правомощия на местната власт така, че да се преодолеят различията в икономическото развитие на регионите и местната власт да има повече възможности да решава проблемите на хората", добави Янев.

Според министър-председателя думата "коалиция" се заменя с термини с неясно съдържание като например "обединение", която не предполагала ясни правила. 

„Разбирам, че думата "коалиция" е натоварена с негативно значение, но гарантира ясно насочена отговорност от политическите субекти. В същото време коалицията е онзи инструмент, който дава възможност за ясни правила за взаимодействие, взимане на решения и носене на отговорност от политическите субекти. Очаквам публично коалиционно споразумение с ясно разписани правила и отговорности”, призова Янев.