Това показва доклад, изготвен по методология на ИПИ

Американските инвестиции в България за периода 1990 – 2021 г. надхвърлят 5.5 млрд. лв., като за 5 години те са се увеличили с над 1 млрд. лв. Това показва докладът „Икономическото партньорство България – САЩ”, изготвен по методология на Института за пазарна икономика (ИПИ). Документът беше представен на съвместна пресконференция с Американската търговска камара в България.

От изнесените числа стана ясно, че броят на американските фирми в страната нараства с 31% спрямо 2016 г. и те вече са 98. Заети в тях са 41 хил. души (ръст с 43% за пет години), а общите им приходи са нараснали до 11 млрд. лв. (над 52% ръст за пет години).

Американската търговска камара в България представи доклад за икономическите отношения между страната ни и САЩ

Актуалните данни сочат, че изследваният размер на инвестициите от САЩ до 2022 г. са 5.5 млрд. лв., което прави поне 3.5 пъти повече от отчетените в официалната статистика за целите на платежния баланс. В тяхната оценка влизат дълготрайни материални активи, нетни приходи от продажби и брой заети лица“, коментира изпълнителният директор на Камарата Иван Михайлов.

Докладът изтъква, че средните годишни брутни заплати на заетите в компании с произход САЩ са над два пъти по-високи от средните за страната.

Към края на 2021 г. балансовата стойност на дълготрайните активи на американските компании у нас надхвърля 4.1 млрд. лв., като за годината, по оценки на база отчети на предприятията, са извършени разходи за придобиване на нови активи в размер от близо 280 млн. лв.