Много бързо бе назначен за изпълнителен директор на фонд "Земеделие", а после и за аташе в Брюксел...

"Светослав Симеонов първо много бързо беше назначен – подчертавам без конкурс – за изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие", което означава, че може би е сключил сделка с министъра. Сега след изнасяне на данните по този скандал много бързо стана аташе в Брюксел – може би трябва да замълчим по тази тема".


Така зам.-председателят на СДС Румен Христов, който показа писмото от вече бившия председател на фонда Светослав Симеонов до Калина Илиева, коментира смяната на ръководството му в "Здравей, България".


Той заяви, че смяната на един документ не е чак толкова сложно нещо и няма проблем под един заведен номер, впоследствие да бъдат заведени и други.


"Ние от СДС не сме разследващ орган, но станахме свидетели на много бърза реакция, което значи, че все пак нещо се случва – няма дим без огън", смята Христов.


Той заяви, че не може да посочи източникът на тези писма и допълни, че от СДС просто са искали да се каже дали написаното в тях е вярно или не.


"В две от интервютата на Светослав Симеонов той казва различни неща. В първото, че е вярно, а във второто отрича. Същевременно имаме една светкавична реакция", коментира Румен Христов.


Той поясни, че от СДС продължават да искат оставката на министър Мирослав Найденов – за цялостната му политика, за допускането на конфликт на интереси, за несправяне с проблемите, включително с шапа, както и заради постоянните PR акции и напомпване на цените.