Географското положение и релефът са причина за това...

Географското положение и релефът са причина България да бъде сред страните с най-много градушки в Европа.


Областите, които всяка година попадат в черната статистика с най-чести градушки, са Северозападна България и западната част на Горнотракийската низина.


Градовите зърна или зародиши са всъщност малки ледени кристалчета или други частици, по които полепва влага.


Силни топли въздушни потоци се издигат нагоре и не позволяват градовите зърна да паднат. Това става, едва когато са достатъчно тежки.


Три радарни станции у нас постоянно наблюдават развитието на неблагоприятните явления. При поява на потенциално градоносни облаци специалистите задействат артилерията.


Ракети не се изстрелват единствено над населени места и обекти, свързани с националната сигурност.