Димитър - откровено три години след смъртта на баща си