Оценката е дадена от Allianz Trade

Намалява средносрочният риск от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в България. Това се посочва в доклад на Allianz Trade, на базата на който застрахователят повишава рейтинга на страната ни. Той е променен от B2 на BB2, като скалата включва два индикатора с шест степени - за средносрочен риск от AA (най-нисък) до D (най-висок) и за краткосрочния риск от 1 до 4. Това е първата ревизия на оценката за страната ни от 2012 г. насам, когато тя бе понижена от B1 на B2.

Според анализаторите има редица стабилни показатели на макроикономическо ниво, които са дали основание за повишаване на рейтинга в средносрочен аспект. Тяхната оценка показва, че икономиката на България е устояла сравнително успешно на външните шокове през последните четири години. Сред най-големите предизвикателства те посочват COVID пандемията и войната в Украйна.

НЕК с повишен рейтинг: Държавната компания подобрява показателите си

„По наши прогнози през 2023-2024 г. годишният растеж на реалния БВП ще остане над +2,5%. Освен това макроикономическите основи остават стабилни. Публичните финанси са благоприятни, като държавният дълг е едва 24% от БВП. Текущата сметка регистрира малки годишни дефицити от 2021 г. насам, които до голяма степен бяха покрити от нетни притоци на преки чужди инвестиции. Валутните резерви покриват около седем месеца внос и са повече от достатъчни в подкрепа на действащия валутен борд. България е в добра позиция да се присъедини към еврозоната през 2025-2026 г.”, е записано още в становището на компанията.

Мониторингът обхваща 18 сектора в 70 държави, като се използва методология на компанията с четири основни критерия – търсене, доходност, ликвидност и бизнес среда. Секторите се индексират от „зелено” за нисък, през „жълто” за умерен, „оранжево” за чувствителен до „червено” за висок риск от забавени плащания и лоши вземания. Изготвя се на тримесечна база.