Така посреща селото и този туристически сезон...

С разбити улици и недовършена канализация силистренското село Сребърна посреща и този туристически сезон.

Разположено край едноименния резерват със световна слава, заради лошата инфраструктура, селото не само губи известността си, но и отблъсква десетките посетители, решили да се докоснат  до уникалния природен кът.

А хората, живеещи край него, вече са изгубили всякаква надежда, че някога ще се прехранват от туризъм.

Със зейналите огромни дупки и разбитите улици, днес Сребърна прилича по-скоро на замиращо село у нас, отколкото на предпочитано място от туристическата карта на Европа

Улиците и тротоарите са в сегашното състояние вече 10 години. Причината -  липса на средства за довършване на канализацията и пречиствателната станция за отпадни води. 

За довършване на канализацията, а оттам и  благоустрояване на улиците в селото, са необходими над 2 млн. лв. Пари в бюджета на общината и тази година обаче няма. За това последната надежда е да се търсят средства от европейски програми

А докато това стане, Сребърна може вече и да не е част от маршрута дори и на най-запалените туристи у нас.