Преглед на печата с главния архитект на София Петър Диков...

Преглед на печата с главния архитект на София Петър Диков.