Това може да стане, ако подадат възражение в срок, постанови Върховният касационен съд...

Хората с дългове към Топлофикация, могат да се възползват от тригодишна давност, която постанови Върховният касационен съд, само ако са подали възражения в срок.

Tова трябва да стане до месец след като дружеството им предяви първия иск за вземания. Ако пропуснат срока, ще трябва да плащат задълженията си и за по-стари периоди над тези 3 години.

До месец след като Топлофикация е завелa дело и ви е пратила първия иск за вземания, трябва да се направи изрично писмено възражение, за да се възползва длъжникът от тригодишната давност. Срокът е окончателен и след него давността не може да се приложи. 

В случая не става въпрос за опрощаване на старите дългове, поясняват юристи. Сумата няма да бъде опростена на длъжника, но той няма да бъде осъден да я плати и Топлофикация няма да може да си вземе парите по принудителен ред.

75% от потребителите на столичната Топлофикация са коректни платци. Те нямат дългове или трябва да плащат между 1 и 6 сметки. Тази част от хората, обаче, са недоволни, че ще се опрощават дългове на по-големи длъжници.

За миналата година Топлофикация е събрала 14 млн. лева от дела, заведени срещу свои длъжници. За тази година са заведени над 3 хил. искови молби и има събрани 5 млн. лева.

Репортер: София Стойчева

 

Гледайте цялата централна емисия на Новините на Нова на сайта на Nova Play.