Банковата криза е била тест за макроикономическата и финансовата стабилност

 

България да действа решително срещу слабостите, разкрити с фалита на КТБ, за да възстанови доверието към банковия надзор - това е препоръка в доклад на МВФ.

 

Отбелязано е, че банковата система е устояла на фалита, както и че банковата криза е била практически тест за макроикономическата и финансовата стабилност на страната. 

 

МВФ очаква ръстът, отбелязан през 2014 г., да продължи и през тази година.