Това съобщиха от Министерството на здравеопазването

Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз са започнали преговори за анекс към Националния рамков договор 2020-2022. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването след среща на служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров с управителя на НЗОК проф. Петко Салчев и председателя на БЛС д-р Иван Маджаров. Те са постигнали съгласие за намиране на решения на основните проблеми на здравното осигуряване.

Електронната рецепта става задължителна

В анекса се предвижда ефективно прилагане на принципа "парите следват пациента" при безусловно зачитане на правото му да избира лечебно заведение, намаляване на диспропорциите в заплащането на труда на медиците чрез промяна на цените на медицинските дейности, увеличаване на броя, вида и заплащането на амбулаторните дейности.

Здравното министерство предложи нов гратисен период за хартиените рецепти

НЗОК и БЛС ще преговарят за промяна в методиката на финансиране при неблагоприятни условия, въвеждане на електронен документ на историята на заболяването, електронни протоколи за отпускане на лекарства, премахване на хартиената рецептурна книжка и други, свързани с дигитализацията на здравната система, промяна в реда и условията за предоставянето на неотложна медицинска помощ с цел премахване на 24-часовото разположение на общопрактикуващите лекари.

Министерство на здравеопазването се ангажира да извърши необходимите промени в нормативните актове.

Лечението на хиляди пациенти у нас е под въпрос

Източник: БТА