При мерките трябва да се следва пропорционалност спрямо заплахата, казват от Комисията

Комисията за защита от дискриминация препоръчва на министъра на здравеопазването да преразгледа и прецизира заповедта си за COVID сертификата за достъп до редица обществени пространства и работни места.

В становище на Комисията се посочва, че непропорционалното и нееднакво третиране на всички лица, независимо от здравния, имунизационния или какъвто и да било друг статус, чрез въвеждане на изискването за наличие на „зелен сертификат“, следва да бъде съобразено с принципа на пропорционалност, като мерките бъдат навременни, обществено необходими и социално оправдани.

Пълен текст на становището