Преглед на печата с журналиста Петьо Блъсков.

Преглед на печата с журналиста Петьо Блъсков.