Само 69% от лекарите имат придобита специалност \"Спешна медицина\".

Половината от лекарите в Спешна помощ нямат никаква специалност. С това си изказване министърът на здравеопазването хвърли \"бомба\" сред пациентите.

Гостът в \"Здравей, България\" Ивелина Георгиева - началник отдел \"Спешна медицинска помощ\" в Министерството на здравеопазването, потвърди тази информация и допълни, че от 1150 работещи лекари, едва около 500 имат придобита специалност.

Според нея, по-притеснителен е фактът, че само 69% от лекарите имат придобита специалност \"Спешна медицина\". Тя посочи, че много по-важен въпрос е доколко наличието, на каквато и да било медицинска специалност, е важна за работата в системата на Спешна медицинска помощ, тъй като наличието на някаква медицинска специалност не е достатъчна, за да може един лекар да се справи добре с едно спешно състояние.

Не е проблемът това, че един лекар без специалност започва работа в Спешна медицинска помощ. Голяма част от общопрактикуващите лекари все още нямат придобита специалност, но ако те са добре обучавани, това е достатъчно, за да се овладее едно спешно състояние. Това заяви Ивелина Георгиева, която посочи, че в чужбина, където спешната помощ е много добре развита, също не работят специалисти и допълни, че това не е и необходимо.

Друг важен проблем според началника на отдел \"Спешна медицинска помощ\" е, че самото обучение по медицина в момента не набляга толкова много на обучението по спешна медицина. Единствено разкриването на катедра по \"Спешна медицина\" ще осигури базовата подготовка на лекарите и ще даде възможност да бъдат обучени специалисти с точна необходимите знания за овладяване на спешно състояние и за действие в рискова ситуация.

Какви проблеми има още в спешната медицина и има ли интерес към тази специалност, разберете във видеото.