Агенцията по заетостта представи две схеми за преквалификация...

По последни данни безработицата у нас е 8.7%. В същото време миналия месец Агенцията по заетостта представи две схеми по Европейската оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", които дават шанс за преквалификация. Общата им стойност е 79 милиона лева.

 

\"Безработицата у нас продължава да пада и то доста рязко. Голяма част от хората отказват да се регистрират в бюрата по труда, защото имат намерение да работят в чужбина, други очакват сезонна заетост. Те на практика стоят без работа около месец. Затова и този процент е реален\", обясни в \"Здравей, България\" изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Росица Стелианова.

 

Близо 38 милиона ще отидат за програмата \"Социални иновации в предприятията\". По нея могат да кандидатстват само предприятия. Идеята е да подкрепим работодателите да създадат социални пакети за своите работници\", обясни Стелианова.

 

\"Работодателите могат да обучат лица, които са над 55-годишна възраст, които могат да бъдат много полезни в това да обучават новопостъпващата работна сила. По този начин могат да бъдат задържани на работа, а не да ги уволнят\", поясни още Росица Стелианова.

 

Други придобивки по тази програма са създаване на кътове за отдих, на кътове за хранене в предприятията, на спешна помощ в неговите рамки.

 

\"Друга програма е \"Вземи живота си в свои ръце\", която е насочена към ромската общност. По нея могат да кандидатстват както работодатели, така и центрове за професионално обучение. Задължително обаче като партньор трябва да участва и неправителствена организация, чиято основна цел е работа с ромите. Очаква се 5000 роми да бъдат включени в тази програма\", поясни изпълнителният директор на Агенцията по заетостта.