Ще има ли глобени родители, които не се грижат за децата си?

И според действащия Закон за закрила на детето трябва да бъде наказван всеки, който не е сигнализирал за дете в риск. Това важи и за съседите, които са чули, че например в съседен апартамент се бие дете, а не са сигнализирали. Това поясни  Надя Шабани - председател на Държавната агенция за закрила на детето.

 

В новия закон са забранени всички методи на възпитание, които уронват достойнството на детето. В него не се среща думата \"възпитание\", а \"подкрепата на родителя, така че детето да може да развие потенциала си и да израсне като личност\", поясни гостът в \"Здравей, България\".

 

Надя Шабани заяви, че за миналата година само Държавната агенция за закрила на детето е работила върху 40 случая на оставени сами деца вкъщи, вследствие, на което се е случил инцидент.

 

Всеки един от нас може да направи разлика между това дали има някакво моментно напрежение и се говори на по-висок тон или има такива звуци, които водят до заключението, че в къщата се случва нещо, което не е приемливо. Когато чуем нещо подобно, винаги можем да се обадим на МВР, на 112 или на телефона за деца в риск 116 111.

 

В противен случай, глобата е между 350 и 500 лева. Ако някой е знаел и не е сигнализирал, ще бъде санкциониран при констатиране на инцидент от Държавната агенция за закрила на детето.

Още подробности по темата – във видеото.