Това е четвъртият акт от началото на юли за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, съобщават от Столичния инспекторат

Днес, при извършена съвместна проверка със служители от районна администрация "Студентски", в ж.к. "Малинова долина", в близост до бл. 26, е установено лице, което нерегламентирано изгаря излезли от употреба гуми на открито в частен имот, съобщават от Столичния инспекторат. Съставен е акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за управление на отпадъците.

Това е четвъртият акт от началото на юли за нерегламентирано изгаряне на отпадъци - изгаряни са стърнища, зелени отпадъци, стари гуми и дървени плоскости. Установените нарушения са в районите "Кремиковци", "Надежда" и "Студентски".

От Столичния инспекторат напомнят, че притежателите на излезли от употреба гуми са длъжни да ги предават само на специализираните площадки за събиране и съхранение или на местата за смяна и продажба на гуми. Търговските обекти са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми. Тези обекти са задължени да осигурят възможност за приемане на излезли от употреба гуми от крайните потребители безплатно. На сайта на Столичния инспекторат, в раздел "Кампании", е публикуван списък по райони с места, на които могат да се предават стари гуми.

За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на физически лица, които изхвърлят излезли от употреба гуми на неразрешени за това места, се налага административно наказание глоба от 300 до 1 000 лева. За нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми на физически лица се налага административно наказание глоба от 2 000 до 5 000 лева. За юридически лица, които нерегламентирано изхвърлят и/или изгарят излезли от употреба гуми, се налага административно наказание в размер от 1 400 до 4 000 лева, припомнят от инспектората.
 

Източник: БТА