Експерт от КФН обясни, че няма как да има таван или под на цените на премиите

Застраховката "Гражданска отговорност" да се заплаща на принципа „Плащай, както караш". Проектът, предложен за обществено обсъждане, предвижда размерът на застрахователната премия да се обвърже с предявените претенции и да отразява цялата история на причинените щети при използване на дадено превозно средство, независимо от застрахователя, при който водачът е бил застрахован (система "бонус-малус").

Предлагат по-скъпа „Гражданска отговорност“ за нарушителите на пътя

Според Владимир Савов, зам.-председател на Комисията по финансов надзор, системи, базирани на поведението на водачите, в света няма. "Вместо да се стъпи на нарушенията, да се акцентира върху щетите, причинени от водачите. Предлагаме застрахователите, въз основа на удостовернията за наказателни събития, да имат право да коригират застрахователната премия по "Гражданска отговорност". Вместо единната система, фокусирана върху поведението на водачите, да се стъпи върху щетите на колите в исторически план и тази информация да се използва в ценовата политика на застрахователите", коментира той.

По думите му това ще доведе до прецизиране на цената. "Може би застрахователите ще предлагат по-ниски цени на водачите, които не са причинили щети. Не може да има таван на премиите на "Гражданска отговорност", нито под. Няма как да се регулира цената, защото трябва да има конкуренция. Премиите трябва да покриват причинените щети. Застрахователите ще бъдат задължени да завеждат щетите в реално време, така че като отидете при друга фирма, тя също да има достъп до историята на нарушителите през последната година. КФН ще следи на пазарното поведение на застрахователите и ще санкционира нелоялните практики", обясни Савов. 

Целия разговор гледайте във видеото.