Предстои откриването на традиционния \"Панаир на книгата\"...

Ден преди откриването на традиционния \"Панаир на книгата\" от асоциация \"Българска книга\" отново повдигат въпроса за  размера на ДДС при продажбата на художествена, правна и научно-популярна литература.
Този бизнес у нас не се дотира, за разлика от други европейски държави.