За какво да внимаваме, когато се обвързваме с работодател за обучението си...

 

Възможностите за повишаване на квалификацията често се оказват решаващи при избора на работа. Обученията за сметка на работодателя обаче са свързани с определени изисквания и задължения към служителите. 

 

За какво да внимаваме, когато приемам предложения за кариерно развитие, така че да не се озовем в съда?

 

Вижте съветите в репортажа на Марина Цекова.