За онлайн залаганията се въвежда нов данък от 20%

Парламентът раздели хазарта на онлайн и офлайн с два отделни данъка. 

 

15% от оборота остава таксата за тото, лото и игрални зали

 

Нов данък от 20% се въвежда  за онлайн залагания, заедно с  първоначална такса за регистрация от 100 хиляди лева. 

 

10% от приходите на хазарта ще отиват за култура.