Най-много хора без работа има в Гърция и Испания

 

Безработицата в България е паднала до 10,8% през януари 2015 г., сочат статистиките на европейската служба Евростат. За сравнение, през същия период на миналата година нивото на безработицата в страната ни е било 12,6%, а през декември 2014 г. - 10,9%. 

 

Евростат посочва, че през януари в България е имало 367 000 безработни. Точно година по-рано техният брой е бил 424 000. 

 

Спад на безработицата се наблюдава за целия Европейски съюз, където през януари тази година тя е 9,8%. През същия месец на предходната година нивото ѝ е било 10,6%. 

 

Безработицата в еврозоната също бележи спад, достигайки 11,2% през януари. Това е най-ниският процент, измерен от април 2012 г. насам. За сравнение през същия период на 2014 г. безработицата в съюза на единната валута е била 11,8%, а през декември е достигнала 11,3%.  

 

Сред държавите с най-ниска безработица се нареждат Германия с 4,7% и Австрия с 4,8%. Най-лошо е положението в Гърция - 25,8% (през ноември миналата година) и Испания – 23,4%. 

 

През януари тази година младежката безработица в рамките на ЕС е била 21,2%, а в еврозоната - 22,9%. Това значи, че 4,889 милиона души под 25-годишна възраст в ЕС са били без работа, като от тях 3,281 милиона са граждани на страните-членки на еврозоната, пояснява Евростат.

 

Сравнено със същия период на миналата година безработните младежи са намалели с 562 000 души в 28-членния блок и с 259 000 във валутния съюз. И тук отново най-ниските нива на безработица се наблюдават в Германия и Австрия, а най-високите - в Испания и Гърция, следвани от Хърватия и Италия.