Отчетени са превишения на прах, серен и азотен оксид

Въздухът в почти цялата страна е бил опасно мръсен през последната седмица, показва справка в сайта на Изпълнителната агенция по околната среда. Традиционно за сезона най-драстично е превишаването на пределните норми на концентрация на фините прахови частици.

 

Още по темата

Във всеки от бюлетините за последните шест дни присъстват градовете Благоевград, Бургас, Горна Оряховица, Враца, Видин, Перник, Плевен, Ловеч, Пловдив, Русе, София и Шумен. Рекордни нива на замърсяване с прах са отчетени на 25 януари в Плевен, когато нормата е била превишена почти шест пъти. Ден по-рано дори по-опасно замърсяване е регистрирано в две столични автоматични станции – тези в "Павлово" и "Хиподрума".

 

През последните шест дни се наблюдават превишени норми и на други замърсители – серния и азотния диоксид. Такова замърсяване е регистрирано в Перник, Пловдив, Плевен, Сливен и София.

 

По-продължителното излагане на мръсен въздух е опасно и може да бъде предпоставка за редица заболявания. Статистиката показва, че причината за всеки десети починал от рак на белия дроб е замърсеният въздух.

 

За мръсен въздух в София сигнализирахме преди няколко дни: