Местните трябва да решат дали отново да заработи златната мина

Първият местен референдум в Трън. Местните трябва да решат дали отново да заработи златната мина.

Злато в Трънско се добива от векове, но според много хора това ще застраши природата.

В село Ерул хората най-много се притесняват от създаването на мина. Нищо, че постоянните жители са петима.

Глухи селца в средата на Трънско. Изглежда няма условия за референдум, но далеч не е така. Общината в Трън сериозно се е заела с организирането на всеобщото допитване за повторно отваряне на мината. Раздават се значки, публикуват се листовки, има дори вестник.

Цялата фасада на общината е покрита с материали за предстоящия референдум. Това е част от разяснителната кампания, която показва доколко местната управа е ангажирана с този референдум.

През миналия век мина „Злата” е работила почти 50 години и е допринасяла за местната икономика.